• slideshow
  • slideshow

超高速內置推掃高光譜相機

2020/01/30

 

 

 

●  操作系統簡易上手,簡單快速的取得高光譜影像。 

 

●  相機內部搭載超快速掃描機構,能進行亞秒級的快速掃描。

 

●  影像解析度高達7Mpx,光譜解析度具有150個波段。 

 

 

>>>>了解更多