• slideshow
  • slideshow

HinaLea 4200高光譜相機

2019/11/25

 

 

 

•  光譜波長掃描
 
•  高空間與光譜解析度
 
•  <1nm再現性
 
•  光譜涵蓋可見光到近紅外波段
 
•  含高光譜應用軟體(可透過USB與電腦進行控制與分析)

 

 

>>>>>了解更多